NCKH của giảng viên
Chiều nay - 14/7, Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn...
Trong khuôn khổ hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2021 - 2022, sáng ngày 20/7, đề tài “Mô hình xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp sử...
Chiều nay - 14/7, Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Đề tài “Khai thác luật tuần tự với ràng buộc ITEMSET” do TS. Văn Thị Thiên Trang – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm và đề tài "Tác động của trách...
Tiếp tục ghi nhận và phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sáng 2/3, Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ đã phối hợp với khoa Tiếng Anh...
Chiều ngày 17/1, UEF đã tiến hành nghiệm thu và thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho nhóm tác giả gồm: ThS. Tăng Mỹ Sang - Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn...
Nhằm trao đổi, chia sẻ và giao lưu kinh nghiệm để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên năm học 2021 - 2022, khoa Tiếng Anh UEF đã tổ chức workshop với...
Với những ý nghĩa thực tiễn mang lại, đề tài “Thiết kế phương tiện nghe nhìn hỗ trợ dạy học tiếng Nhật tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh” do...
Trong buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của khoa Tiếng Anh sáng nay (18/8), TS. Dương Mỹ Thẩm đã trình bày nghiên cứu về phương pháp giảng dạy ngôn...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn