Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thông báo chung

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 - 2015

03/07/2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
Số: 12/TB-PĐT-KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tp. HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2015
     
THÔNG BÁO
Về việc danh sách sinh viên hệ ĐH K2011, CĐ K2012 và liên thông ĐH K2013
 dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 08-2015
_________________________
 
Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo danh sách sinh viên hệ đại học K2011, cao đẳng K2012 và liên thông ĐH K2013 dự kiến được xét tốt nghiệp vào tháng 08-2015 (Xem danh sách tại đây).
Các sinh viên đại học K2011, cao đẳng K2012, liên thông K2013 nếu xét thấy đủ điều kiện được xét tốt nghiệp (hoàn thành tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo) nhưng chưa có tên trong danh sách, gửi e-mail về Phòng ĐT-KT để xem xét bổ sung vào danh sách.
Đối với sinh viên các khóa khác đã hoàn thành chương trình đào tạo của nhà trường, cần làm đơn nộp về Phòng Đào tạo – Khảo thí để được hướng dẫn bổ sung vào danh sách xét tốt nghiệp tháng 8-2015.
Hạn chót nhận kiến nghị bổ sung: ngày 15/07/2015.
Sau thời gian trên, phòng ĐT-KT sẽ trình BGH thành lập hội đồng xét tốt nghiệp dựa trên danh sách chốt vào ngày 20/7/2015, mọi kiến nghị của sinh viên sau đó sẽ được xem xét vào đợt xét tốt nghiệp sau.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
TIN LIÊN QUAN
Loading...