Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thông báo chung

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016

13/06/2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-TÀI CHÍNH TP.HCM
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
 Số: 11/TB-PĐT-KT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Tp. HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
 
Phòng Đào tạo – Khảo thí thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016, cụ thể như sau:
1.Hình thức đăng ký: trực tuyến.
Truy cập vào cổng đăng ký học phần ở địa chỉ daotao.uef.edu.vn
Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn => đăng nhập vào tài khoản cá nhân => vào cổng đăng ký học phần.
2. Đối tượng đăng ký:  tất cả sinh viên từ khóa 2014 trở về trước.
3. Thời gian đăng ký: từ ngày từ ngày 09/7/2015 đến 12/7/2015
  • Từ học kỳ 1 năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức 02 học kỳ/năm, mỗi học kỳ bao gồm 02 đợt (A-B), mỗi đợt gồm 08 tuần học + 01 tuần dự trữ + 01 tuần thi.
  • Dựa vào danh sách môn học phân bổ cho từng đợt trong 1 học kỳ, sinh viên phải đăng ký tất cả các môn sẽ học trong 2 đợt của học kỳ
  • Danh sách các môn học dự kiến mở sẽ được công bố vào ngày 04/7/2015.
  • Phòng ĐT-KT đã đăng ký sẵn những môn học theo tiến độ đào tạo từng ngành. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này sinh viên có thể cân đối lại thời khóa biểu để đăng ký thêm những học phần trả nợ hoặc rút bớt đi những học phần không bắt buộc.
  • Đối với những môn tự chọn, căn cứ trên số lượng sinh viên đăng ký, phòng ĐT-KT sẽ mở lớp theo ưu tiên số đông.
  • Đối với những học phần chưa được mở trong học kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng học trả nợ thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập vào mã số các môn học này ở mục đăng ký môn nguyện vọng).
Sau đó, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm lớp học trả nợ nếu sỉ số phù hợp.
  • Kết quả đăng ký chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 20/7/2015. ​
4. ​Thời gian đóng học phí: từ ngày 20/7/2015 đến 22/8/2015
5. Thời gian nhập học: bắt đầu từ ngày 07/9/2015
 
Lưu ý:
  • Các nhóm môn học có mã bắt đầu bằng chữ A hoặc B tương ứng với môn học thuộc đợt 1 hoặc đợt 2 của học kỳ.
  • Sinh viên hệ liên thông căn cứ vào chương trình đào tạo dự kiến (đã nhận lúc làm hồ sơ nhập học) để đăng ký các học phần chưa học hoặc trả nợ.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ
TIN LIÊN QUAN
Loading...