Menu
  
Tin tức sự kiện

UEF nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên về lĩnh vực CSR trong ngân hàng

23/04/2024
Sáng 23/4, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho giảng viên. Đề tài được đánh giá thông qua từ phía Hội đồng nghiệm thu với những giá trị khoa học mang lại trong lĩnh vực ngân hàng. 
Đề tài nghiên cứu do TS. Tăng Mỹ Sang - Phó Trưởng khoa Tài chính - Kế toán và ThS. Tăng Mỹ Hà - Phó Trưởng Kinh tế thực hiện.
 
 
Đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm tác giả TS. Tăng Mỹ Sang và ThS. Tăng Mỹ Hà được nghiệm thu thành công 
 
Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên: TS. Lâm Thị Hồng Hoa - Chủ tịch, TS. Lê Đức Thắng - Phản biện 1, TS. Nguyễn Nhật Tân - Phản biện 2, ThS. Trần Ngọc Thanh - Ủy viên, ThS. Trương Thị Dung - Ủy viên, Thư ký. 
 


Nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu khoa học 
 
Với nghiên cứu về hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) trong ngân hàng, nhóm tác giả đã phân tích tác động của CSR đến sự hấp dẫn của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, tìm hiểu những giải pháp thúc đẩy hoạt động CSR nhằm tăng danh tiếng và gia tăng sự thu hút của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Đáng chú ý, đề tài nghiên cứu này đã được đăng trên Scopus, xếp hạng Q2 trên tạp chí quốc tế. 
 

Thành viên Hội đồng đưa ra nhận xét chi tiết giúp nhóm tác giả hoàn thiện đề tài 
 
Dù còn một vài điểm cần hoàn thiện nhưng nhận thấy đề tài đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu với các phương pháp phù hợp và giá trị khoa học mang lại, Hội đồng đã thống nhất thông qua. Tác giả cũng tích cực ghi nhận những đóng góp từ Hội đồng nghiệm thu và sẽ có điều chỉnh hợp lý để hoàn thiện công trình nghiên cứu. 
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN