Menu
  
Tin tức sự kiện

UEF tổ chức đánh giá sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 - 2024

19/06/2024
Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến là một trong những công tác quan trọng tại UEF được đông đảo cán bộ, giảng viên và nhân viên (CB-GV-NV) nhiệt tình hưởng ứng nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng giảng dạy. 
Sau quá trình thu thập và xem xét, sáng ngày 18/6, Nhà trường đã thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở năm học 2023 - 2024 để đánh giá 71 sáng kiến được đề xuất trong năm học này. Kết quả có 46 sáng kiến đạt yêu cầu. 
 


Hội đồng có 4 thành viên thường trực và 18 thành viên không thường trực
 
Hội đồng đánh giá có 4 thành viên thường trực: TS. Ngô Minh Hải - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch; TS. Hồ Viễn Phương - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường - Ủy viên; TS. Mạch Trần Huy - Phó Chánh Văn phòng trường - Ủy viên và TS. Nguyễn Thành Luân - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế - Ủy viên, thư ký. Bên cạnh đó còn có 18 thành viên không thường trực là lãnh đạo các đơn vị khác trực thuộc UEF. 
Theo đó, các thành viên thường trực sẽ đánh giá tổng thể các sáng kiến và thành viên không thường trực sẽ tham gia đánh giá sáng kiến của các tác giả trực thuộc đơn vị quản lý. 
 

Các thành viên hội đồng trao đổi và đánh giá các sáng kiến
 
Năm nay, hoạt động nhận được sự tham gia tích cực của thầy, cô các đơn vị. Sự phát triển vượt trội của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đã trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho các công việc và công tác giảng dạy tại Nhà trường. Nhiều sáng kiến đề xuất cũng liên quan đến vấn đề này cho thấy tinh thần cập nhật liên tục và kịp thời của đội ngũ nhân sự Nhà UEF. Trong đó, nhiều sáng kiến đã được đưa vào áp dụng và gặt hái được hiệu quả tích cực trong thời gian qua. 
Qua đây có thể thấy các thầy cô đã thể hiện tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo đổi mới, vận dụng chuyên môn vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường. 
Với những đề xuất mới mẻ, tin chắc rằng trong thời gian tới, các hoạt động, công tác của Nhà trường sẽ tiếp tục được cải tiến, năng suất công việc được nâng cao, CB-GV-NV và sinh viên UEF cũng có thêm những trải nghiệm mới trong công tác, học tập.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN