Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tin tuyển sinh

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân

27/06/2019
9g35 sáng 27/06, thí sinh đã tiến hành làm bài môn Giáo dục công dân - môn thi thành phần thứ 3 của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Thời gian làm bài là 50 phút, hình thức thi trắc nghiệm. Đây cũng sẽ là môn thi khép lại ngày thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, UEF sẽ thường xuyên cập nhật gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.
 

 

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin


> Đề thi môn Giáo dục công dân - kỳ thi THPT Quốc gia 2019
 

 
> Gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân - Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Mã đề 301
81.C 82.D 83.A 84.D 85.C 86.C 87.A 88.D 89.B 90.A
91.C 92.A 93.A 94.D 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.B
101.A 102.A 103.C 104.B 105.A 106.C 107.D 108.A 109.A 110.C
111.C 112.A 113.D 114.D 115.A 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A


Mã đề 302

81.D 82.B 83.B 84.D 85.D 86.C 87.A 88.A 89.C 90.D
91.B 92.A 93.A 94.C 95.B 96.B 97.C 98.A 99.D 100 B
101.D 102.A 103.D 104.C 105.C 106.B 107.B 108.D 109.B 110.B
111.B 112.B 113.C 114.A 115.B 116.D 117.A 118.A 119.B 120.A
 

Mã đề 303

81.C 82.D 83.A 84.D 85.A 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A
91.B 92.D 93.A 94.D 95.B 96.C 97.A 98.A 99.B 100.C
101.B 102.B 103.C 104.B 105.D 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 

Mã đề 304

81.B 82.D 83.C 84.B 85.C 86.C 87.A 88.B 89.D 90.B
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.B 97.B 98.B 99.D 100.A
101.C 102.B 103.A 104D. 105.A 106.B 107.A 108.C 109.A 110.A
111.C 112.D 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.A


Mã đề 307

81. C 82. B 83. A 84. B 85. A 86. C 87. D 88. A 89. B 90. B
91. C 92. A 93. A 94. A 95. B 96. C 97.  C 98. A 99. D  100. B
101. D 102. B 103. D 104. D 105. C 106. C 107. D 108. B 109. C 110. D
111. B 112. B 113. C 114. D 115. D 116. D 117. B 118. C 119. C 120. C
 

Mã đề 308

 81 -  D  82 - B 83 - A   84 - A  85 - D  86 - D  87 - C  88 - C  89 - D  90 - B
 91 - A  92 - B 93 -  B  94 - D 95 - A   96 - B  97 - D  98 - B  99 - D  100 - A
 101 - A  102 - B  103 - A  104 - D  105 - B  106 - D 107 - A 108  - B  109 - C  110 - A
 111 - B  112 - C  113 - D  114 - B  115 - B  116 - B  117 - D  118 - C  119 - A  120 - D


Mã đề 310

81.D 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.B 88.D 89.B 90.C
91.B 92.C 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.D 99.D 100.A
101.D 102.C 103.D 104.D 105.A 106.D 107.B 108.B 109.B 110.C
111.D 112.A 113.C 114.B 115.C 116.B 117.B 118.C 119.A 120.D
 

Mã đề 312

81 - B  82 - C 83 - D  84 - A  85 - A  86 - A  87 - C  88 - A  89 - B  90 - B
 91 - B  92 - D 93 - B  94 - B 95 - C  96 - D  97 - B   98  - C  99 - D  100 - B
 101 - B  102 - A  103 - A 104 - C   105 - A  106 - D 107 - A 108 - C  109 - A  110 - C
 111 - B  112 - C  113 - C  114 - D  115 - A  116 - B  117 - B  118 - B  119 - C  120 - C


Mã đề 315

81.B 82.A 83.C 84.B 85.D 86.B 87.D 88.B 89.C 90.A
91.B 92.A 93.B 94.D 95.C 96.C 97.A 98.C 99.D 100. B
101.A 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.A
111.C 112.C 113.C 114.B 115.A 116.C 117.A 118.C 119.A 120.B


Mã đề 316

81.D 82.A 83.A 84.C 85.D 86.C 87.B 88.A 89.B 90.C
91.B 92.D 93.A 94.D 95.A 96.D 97.D 98.A 99.C 100.C
101.D 102.C 103.D 104.C 105.B 106.D 107.B 108.A 109.A 110.C
111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.B 117.B 118.A 119.B 120.A


Mã đề 317

81.B 82.A 83.C 84.A 85.D 86.C 87.A 88.C 89.C 90.C
91.D 92.C 93.B 94.A 95.D 96.B 97.A 98.B 99.C 100.D
101.A 102.D 103.A 104.C 105.B 106.B 107.A 108.B 109.B 110.B
111.C 112.A 113.C 114.B 115.D 116.D 117.D 118.C 119.B 120.D


Mã đề 318

81.C 82.A 83.D 84.B 85.D 86.D 87.D 88.C 89.B 90.C
91.A 92.A 93.A 94.B 95.B 96.D 97.C 98.D 99.C 100.C
101.C 102.B 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117.D 118.B 119.C 120.B


Mã đề 323

81.D 82.D 83.B 84.C 85.D 86.C 87.C 88.B 89.D 90.C
91.D 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.D 99.B 100.A
101.D 102.B 103.B 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.D 110.A
111.C 112.A 113.A 114.D 115.C 116.D 117.C 118.A 119.D 120.D


Mã đề 324

81.D 82.C 83.C 84.D 85.D 86.C 87.D 88.B 89.A 90.A
91.A 92.D 93.A 94.B 95.A 96.B 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.D 104.C 105.A 106.B 107.C 108.D 109.B 110.D
111.D 112.C 113.A 114.A 115.B 116.C 117.C 118.A 119.B 120.B
 
 
> Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân - Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
 
đề thi THPT quốc gia 2017


> Nhấn F5 để cập nhật thông tin

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại(028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717091 648 1080
 * Website: www.uef.edu.vn
2. E-mail: tuyensinh@uef.edu.vn,
3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh

 
Năm 2019, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia, xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, UEF còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ lớp 12:
Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 trở lên đối với trình độ đại học.
Thời gian xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 30/06

 
 Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
 
 
TT.TVTS-TT tổng hợp
   
TIN LIÊN QUAN