Menu
  
Tin tuyển sinh

UEF thông báo chiêu sinh các khóa học bổ sung tháng 5 cho sinh viên khóa 2018

06/05/2022

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên khóa 2018 tham gia học và thi lấy chứng chỉ trong năm học 2021 - 2022, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF sẽ chiêu sinh bổ sung các khóa học ngắn hạn tháng 5/2022.
Sinh viên khóa 2018 sẽ lựa chọn các khóa học bổ sung gồm Tin học ứng dụng, Ứng dụng Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết 16g30 ngày 9/5/2022.
Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (Tầng 2 – từ 7g30 đến 11g30, từ 13g30 đến 16g30, từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7). 
 

Sinh viên lưu ý thời gian đăng ký các khóa học đến hết 16g30 ngày 9/5
 

Để đăng ký khóa học, sinh viên chuẩn bị hồ sơ bao gồm: 

•    01 Đơn đăng ký (lấy tại Trung tâm)
•    01 Biên lai đóng học phí hoặc in hình ảnh chi tiết chuyển khoản
•    01 CMND/CCCD (photo 02 mặt - không cần công chứng)
•    02 hình thẻ 3x4 (phông nền bất kỳ)

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF sẽ thông báo thời khóa biểu khóa học trước 3 ngày kể từ ngày dự kiến khai giảng. Các bạn sinh viên theo dõi thời gian dự kiến khai giảng của từng khóa học cụ thể và hướng dẫn cách nộp học phí theo link sau: 
 

https://www.uef.edu.vn/ttthnn/thong-tin-khai-giang/lich-chieu-sinh-bo-sung-cac-khoa-hoc-thang-052022-danh-cho-sinh-vien-khoa-2018-15221


Thông tin chi tiết liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF 
ĐT: 028.5422 6666 (2180, 2182)   Hotline: 0707 617 999 
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn 

 

TT. TT-TT


 

TIN LIÊN QUAN