Menu
  
Thứ Bảy
09-12-2023
Talkshow ''Xây dựng chiến lược Marketing theo mô hình kinh tế tuần hoàn''
18g00   Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Thứ Hai
11-12-2023
Tập huấn Kỹ năng NCKH cho SV - buổi 1 chủ đề: "Đạo đức Nghiên cứu và Kỹ năng trích dẫn tài liệu" cho
18g00   Phòng học A.12-06
Thứ Ba
12-12-2023
English Workshop Series: “Chinh phục bài luận tiếng Anh bằng paragraph mẫu"
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Ba
12-12-2023
Workshop “Gearing up to Globalization 4.0”
13g30   Phòng học A.09-04
Doanh nghiệp đối tác