Menu
  
Thứ Năm
30-11-2023
Chung kết Cuộc thi "Spell it, Nail it"
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
01-12-2023
Talkshow "Gen Z kết nối - Đối chiếu để đổi chiều"
13g30   Hội trường Liberty
Thứ Ba
05-12-2023
Talkshow: Nền tảng học tập trực tuyến Talent Mobility Portal
09g00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
07-12-2023
Hội thảo cấp Khoa “Pháp luật về quản lý thuế đối với chủ thể thực hiện hoạt động thương mại điện tử
08g00   Phòng họp Democracy
Doanh nghiệp đối tác