Thực tập tốt nghiệp

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp (đợt HK2, năm 2015-2016)

24/02/2016
THÔNG BÁO
Trong chương trình sinh hoạt cuối khóa "Từ giảng đường đến doanh nghiệp", tất cả sinh viên có tên trong danh sách dưới đây sẽ có buổi gặp Khoa Tài chính - Kế toán Giảng viên hướng dẫn để phổ biến các vấn đề có liên quan đến học phần thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp.
- Thời gian: 8:00 ngày thứ năm - 03/03/2016;
- Địa điểm: 276 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Bấm vào đây để tải mẩu biểu cho việc thực tập và viết khóa luận: Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn:
TIN LIÊN QUAN