Thực tập tốt nghiệp

DSSV Khoa Tài chính - Kế toán đăng ký thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp - HK1 năm học 2015-2016

12/09/2015
STT Họ và tên Tên công ty Thực tập
1 Nguyễn Quốc Anh Khoa Công Ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam
2 Đỗ Hoàng Anh ABBank – PGD Đa Kao
3 Trần Thị Thu Hiền Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Lâm Đồng
4 Đào Thị Xuân Anh Ngân hàng ACB - PGD Lý Chính Thắng
5 Nguyễn Phúc Nguyen
6 Trần Vạn Lộc
7 Dương Quốc Thái
8 Trần Phước Nhẫn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
9 Nguyễn Quốc Thịnh
10 Nguyễn Duy Minh
11 Trịnh Hoàng Dũng Ngân hàng ANZ Vietnam


Các sinh viên có tên trong danh sách trên vui lòng liên hệ khoa để biết thông tin về việc nhận hồ sơ thực tập, giảng viên hướng dẫn, lịch sinh hoạt với Khoa trước khi thực tập.

Bấm vào đây để tải mẩu biểu cho việc thực tập và viết khóa luận:

Bấm vào đây để tải tài liệu hướng dẫn:

TIN LIÊN QUAN