Thông báo sinh viên
Chào các bạn Sinh viên Khóa 2017, Khoa Tiếng Anh gửi thông tin về các mốc thời gian quan trọng cụ thể như sau
Nếu bạn chưa nghe về đội ngũ Teaching Assistants (trợ giảng) & Academic Supporters (hỗ trợ học thuật) hay còn được vắn tắt là nhóm TA&AS thì chúng mình xin được giới thiệu, nhóm TA&AS là một tập...
Buổi sinh hoạt định kì của nhóm học thuật ERAW