Công bố Khoa học
Sáng 23/12, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã thành lập các Hội đồng khoa học xét duyệt 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của giảng viên Khoa...
Chiều ngày 29/10/2020 vừa qua. Phòng Khoa học Công nghệ thuộc Trường Đại học kinh tế - Tài chính TP.HCM đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình “Phân tích báo cáo...
Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020
Phân loại theo ISI(Institute for Scientific Information, Hoa Kỳ) Viện Thông tin khoa học Hoa Kỳ đã xét chọn chất lượng của các tạp chí trên thế giới một cách khắt...
Các công trình nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa Tài Chính - Thương Mại tính đến tháng 8 năm 2020
Danh mục các bài báo khoa học của giảng viên Khoa Tài Chính - Thương Mại đã công bố tính tứ năm 2010 đến tháng 8 năm 2019