Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thông báo chung

Thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2015

21/04/2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

      Số:  109   /TB-UEF                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 04 năm 2015
 

THÔNG BÁO
Về việc mở lớp bổ sung kiến thức dự thi cao học năm 2015
 
1. Mục đích
Nhằm bổ túc kiến thức cho các thí sinh có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học  năm 2015 của các ngành: Quản trị kinh doanh nhưng tốt nghiệp đại học các ngành gần hoặc không thuộc các ngành dự thi.    
2. Đối tượng
 Tất cả các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành gần hoặc không thuộc các ngành dự thi có nguyện vọng dự thi tuyển sinh cao học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
 Căn cứ vào bảng điểm tốt nghiệp đại học, Hội đồng khoa học đào tạo của Trường sẽ xem xét và quyết định các môn học mà thí sinh cần phải học bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành tương ứng.
Dự kiến các môn học cần phải học bổ sung kiến thức như sau:
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 
TT     MÔN HỌC     MÃ MÔN HỌC
1 Quản trị học     MGT 230
2 Nguyên lý kế toán   ACC 230
3 Kinh tế vi mô     ECO 130
4 Tiền tệ ngân hàng     FIN 232
5 Marketting căn bản     MKT 231
6 Kinh tế lượng    ECO 234
7 Kinh tế vĩ mô    ECO 231
 
3. Đăng ký
* Hồ sơ đăng ký bao gồm: Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (Bản sao)
* Địa điểm đăng ký: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
 Phòng Quản lý khoa học – Sau đại học – Đảm bảo chất lượng
 * Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20 tháng 05 năm 2015
  Thứ 2 đến thứ 6:     Sáng: 7g30 – 11g30
                                  Chiều: 13g30 – 16g30
  Thứ 7:                      Sáng: 7g30 – 11g30
4. Thời gian học:
    Các buổi tối thứ hai đến chủ nhật, từ 18g00 – 20g30
5. Địa điểm học:
   Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) 
   276 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
6. Học phí: 1.000.000 đồng/môn - HV
Phòng Quản lý khoa học - Sau đại học - Đảm bảo chất lượng (Phòng 03.04)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
Số 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08)5422 1188;                                 
Website: https://www.uef.edu.vn/saudaihoc    *Email:saudaihoc@uef.edu.vn

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                    GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền
TIN LIÊN QUAN
Loading...