Menu
  
Tin tức sự kiện

​UEF nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên lĩnh vực Tài chính - ngân hàng

17/01/2022
Chiều ngày 17/1, UEF đã tiến hành nghiệm thu và thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho nhóm tác giả gồm: ThS. Tăng Mỹ Sang - Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn Tiến Hùng, TS. Lâm Thị Hồng Hoa và ThS. Trần Minh Tú. 
 


ThS. Tăng Mỹ Sang - Chủ nhiệm đề tài đại diện nhóm tác giả trình bày công trình nghiên cứu trước Hội đồng
 
Hội đồng nghiệm thu gồm có TS. Đặng Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Quốc Anh - Phản biện 1, ThS. Nguyễn Thanh Sang - Phản biện 2, TS. Trần Trung Kiên và ThS. Nguyễn Phạm Hải Hà - Thành viên Hội đồng. 
Tại buổi nghiệm thu, đại diện nhóm tác giả, ThS. Tăng Mỹ Sang đã trình bày tóm tắt về đề tài nghiên cứu của nhóm. Qua đó, nhận được những đóng góp từ phía Hội đồng để hoàn thiện thêm cho công trình nghiên cứu khoa học. 
 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tính kịp thời và thực tiễn của đề tài, đồng thời góp ý để nhóm tác giả hoàn thiện thêm
 
Nghiên cứu nhóm đối tượng là các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, nhóm tác giả đã chỉ ra sự cấp thiết và ảnh hưởng của việc huy động vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển của ngành ngân hàng ở nước ta. 
Từ việc phân tích thị trường đầu tư trước và trong khi đại dịch Covid-19 diễn ra, tác động của dịch bệnh đến nguồn huy động vốn của ngân hàng thương mại, việc thu hút nguồn vốn, các doanh nghiệp vệ tinh và hoạt động của doanh nghiệp FDI,... nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát và đưa ra kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng của ngành ngân hàng Việt Nam trước làn sóng chuyển dịch đầu tư. 
 

Tác giả lắng nghe và tiếp thu những nhận xét từ phía Hội đồng
 
Dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính và những thông tin, tư liệu, tài liệu thu thập, nhóm tác giả đã đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và các ngân hàng Việt Nam trong việc tiếp cận làn sóng đầu tư mới. 
Mặc dù vẫn còn một số điểm cần điều chỉnh, song Hội đồng nhận định đã thấy được sự nỗ lực của nhóm tác giả, đề tài nghiên cứu mang tính kịp thời, thực tiễn, có sự đầu tư công phu và nghiêm túc. 
 

Hoạt động nghiệm thu nghiên cứu khoa học giảng viên cấp cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp
 
Với những giá trị lý luận và thực tiễn mang lại, đề tài đã nhận được sự thông qua của Hội đồng ở phạm vi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Sau khi chỉnh lý theo góp ý của Hội đồng, đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo trong các nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính - ngân hàng. 
 
Quy Nguyễn
TIN LIÊN QUAN