Tin tức sự kiện

UEF thông báo vấn đề tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

07/05/2021
Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người học, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo:
 
1. Học kỳ 2B bắt đầu từ ngày 10/05/2021 theo thời khóa biểu đã được Nhà trường thông báo và đăng tải trên trang web https://daotao.uef.edu.vn/ sẽ được triển khai như sau:
  • Buổi học đầu tiên theo thời khóa biểu (trực tiếp tại lớp): giảng viên sinh hoạt đầu môn học, hướng dẫn sinh viên và phổ biến phương thức học tập trong điều kiện dịch bệnh.
  • Từ buổi học thứ hai trở đi, triển khai tổ chức giảng dạy các môn học lý thuyết bằng hình thức giảng dạy trực tuyến. Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams đã được Nhà trường cung cấp.
  • Các môn học thực hành bao gồm: Thực hành buồng, bar, Thực hành tại phòng máy tính, phòng studio,... theo thời khóa biểu sẽ duy trì học trực tiếp tại Trường, khi đến trường sinh viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
  • Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng sẽ tạm dừng học, Trường sẽ có thông báo sau về kế hoạch học bù tới sinh viên.
 

Nhà UEF nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
 
2. Trong thời gian học tập sinh viên có những khó khăn, vướng mắc về công cụ, tài khoản đăng nhập,... vui lòng liên hệ các đơn vị sau để được hỗ trợ:
 
STT Đơn vị Số điện thoại Số nội bộ
1
Phòng Đào tạo (028) 5422 1111 210
211
212
213
2
Trung tâm Hỗ trợ học vụ (028) 5422 1375
3 Trung tâm Quản lý Công nghệ thông tin (028) 5422 6666       160
4
Phòng Công tác sinh viên (028) 5422 1111 200
201
5
Khoa Công nghệ thông tin (028) 5422 1398
6
Khoa Kinh tế (028) 5422 1395
7
Khoa Tài chính - Thương mại (028) 5422 1111 370
371
8
Khoa Luật (028) 5422 1370
9
Khoa Quan hệ quốc tế (028) 5422 1111 380
381
10
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế (028) 5422 1397
11
Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông (028) 5422 1399
12 Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn (028) 5422 1111 350
351
13
Khoa Tiếng Anh (028) 5422 1396  
14
Viện Quốc tế UEF 0916 061 080
(028) 5422 1111 400
 
3. Đề nghị các đơn vị, cán bộ - giảng viên - nhân viên và sinh viên toàn Trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là yêu cầu 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN