Học thuật
Ngày 28/5 vừa qua, khoa Kinh tế UEF đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên của khoa. Buổi nghiệm thu diễn ra theo hình thức trực...
Sáng 24/5/2021, các chuyên gia kinh tế và giảng viên ở các trường đại học trong khu vực TP.HCM đã có dịp trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc phục hồi,...
Khoa Kinh tế sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021 - 2030" với mục đích tạo diễn đàn trao đổi nghiên cứu các vấn đề...
Tối 21/5/2021 vừa qua, khoa Kinh tế đã tổ chức buổi Tư vấn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2019 với các ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế,...
Ngày 8/4 và 13/4/2021 vừa qua, 2 buổi học tiếng Anh chủ đề Marketing và The Business Cycle, Efficiency and Employment cũng đã kết thúc chuỗi chương trình lớp Tiếng Anh...
Ngày 30/3/2021 vừa qua, lớp học tiếng Anh nhập môn chuyên ngành của các ThS.Nguyễn Đăng Quang Huy, giảng viên khoa Kinh tế đã tiếp tục mang đến nhiều kiến thức mới, bổ...
Một phần hai chặng đường cho khóa học tiếng Anh nhập môn chuyên ngành đã đi qua, sinh viên khoa Kinh tế rất hào hứng, thích thú và tiếp nhận nhiều kiến thức ý nghĩa....
Trong chuỗi báo cáo chuyên đề dành riêng cho các học phần thuộc khoa Kinh tế vào ngày 22 - 23/03/2021 vừa qua, sinh viên UEF đã có những câu chuyện thú vị ở môn học...
Ngày 16/03/2021, buổi học đầu tiên với chủ đề Management qua sự dẫn dắt của ThS.Lý Đan Thanh đã mang đến nhiều kiến thức bổ ích, thực tế cũng như "chạm" đúng sự khó...
Là học phần được thiết kế riêng dành cho sinh viên các ngành thuộc khoa Kinh tế, Tiếng Anh Nhập Môn Chuyên Ngành sẽ giúp cho người học hiểu rõ các khái niệm và thuật...