Gắn kết doanh nghiệp
Tiếp cận, làm quen doanh nghiệp trước kỳ thực tập thông qua chương trình tham quan, học tập thực tế là hoạt động được các khoa chú trọng triển khai cho sinh viên. Theo...
Khoa Tài chính - Thương mại tiếp tục chuỗi tham quan doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân đội (MBB) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng quân đội (MBS) chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
Đẩy mạnh mục tiêu mang thực tiễn đến giảng đường, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc gần hơn với các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh của nguồn nhân lực...