ĐƠN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Thông tin thí sinh
Thẻ CCCD (*):
Ngày sinh (*):
Họ và tên (*):
Giới tính (*):
Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố)
Địa chỉ liên hệ gửi thư (*):
Điện thoại liên lạc (*):
Năm tốt nghiệp (*):
Lớp 10 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 11 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 12 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Thông tin Đăng ký xét tuyển

Lớp 11 - Học kỳ 1
Lớp 11 - Học kỳ 2
Lớp 12 - Học kỳ 1

Toán
Hóa
Văn
Sử
Địa
Anh

* Vui lòng để trống nếu chưa có điểm tổng kết

* Năm 2024, UEF nhận hồ sơ xét tuyển theo điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM từ 600 điểm ở tất cả 36 ngành.

Ngành [1] (*):
Ngành [2]:
Ngành [3]:
Ngành [4]:
Ngành [5]:
Ngành [6]:
Xác nhận thông tin đăng ký Xét tuyển Đại học
Thông tin thí sinh
Thẻ CCCD:
Họ tên:
Ngày sinh:
Giới tính:
Nơi sinh:
Địa chỉ gửi thư:
Điện thoại liên hệ:
 
Email:
 
Nơi học THPT Lớp 10:
 
Nơi học THPT Lớp 11:
 
Nơi học THPT Lớp 12:
 
Năm tốt nghiệp:
 
Thông tin xét tuyển
Điểm 03 học kỳ THPT
Điểm lớp 11
Học kỳ 1 Học kỳ 2
Điểm lớp 12
Học kỳ 1
Điểm trung bình cả năm lớp 12 của từng môn
Toán Hóa Văn Sử Địa Anh
Điểm Đánh giá năng lực
Điểm
Ngành Xét tuyển
Ngành xét tuyển [1]:
Ngành xét tuyển [2]:
Ngành xét tuyển [3]:
Ngành xét tuyển [4]:
Ngành xét tuyển [5]:
Ngành xét tuyển [6]:
Mã xác thực
Refresh